Асоциация

Тук България

Езиков и културен Център „Тук България“ е сдружение с нестопанска цел, което си поставя като приоритет съхранението и популяризирането на българския език и култура в Италия и чужбина

Целта на нашата организация е да приобщи хора, които ценят българския език и култура и биха искали да поддържат постоянна връзка с нея.

Стремим се да създадем здрава и положително настроена общност, в която да възпитаме нашите деца в обич към българския език и култура.

Към нашия център действа Българското училище “П.Яворов”, Милано, което в момента приема деца и възрастни в присъствена, дистанционна и смесена форма на обучение.

Имаме и група за народни танци “Веселие”, която провежда репетиции в Милано и околностите.

През годините поставихме началото на многобройни културни и образователни събития в Милано и в област Ломбардия.

Центърът поддържа тесни отношения на сътрудничество и професионални контакти с български и италиански институции, български и международни асоциации  и професионалисти в областта на езикознанието, образованието и културата.

Вярваме в приятелството, в обединението, в добрите каузи.

Вярваме, че от всеки един от нас зависи какъв да бъде светът, в който живеем.

Нашето

Българско училище в Милано

Българското училище “П.Яворов”, Милано, започва дейността си на 12 януари 2014 година

Първоначално предлага курсове по български език в присъствена форма в град Милано, насочени към деца от български и смесени семейства в регион Ломбардия.

Впоследствие са разработени курсове за възрастни, които по една или друга причина искат да изучават български език и да се доближат до българската култура.

От месец февруари 2020 г. училището провежда редовни учебни занятия онлайн през платформата http://www.ezik.bg/.

В момента училището предлага курсове по български език за деца и възрастни както в присъствена, така и в дистанционна форма на обучение.

Нашите преподаватели имат дългогодишен опит в преподаването на български език. Всички те са филолози, педагози, историци. В екипа имаме и университетски преподавател.

Като признание за отличното качество на предлаганите образователни курсове, получихме лиценз от Министерство на образованието и науката и нашите дипломи за завършен клас се признават от българската образователна система. 

Работим с учебници и по програми, утвърдени от министерството.

Приемаме целогодишно нови ученици за присъствена, дистанционна и смесена форма на обучение.

Езиков и културен център "Тук България"

Документи

Бланка за членство

Попълнете регистрационната форма

Статут

Вижте статута на асоциацията